“Kitaitehna ah kitaitehte tuh avek un atai ua, himahleh khat kia in kipahman amujel chih nathei kei ua hia?” – 1 Corinthians 9:24

Hiai khovel ah minthang na; hoihna; letna; thupina te’ delh in I na taitai kha hia? Hiaite leitung thupina vuak ahi a, tua te’ sang in I sihnung a / Toupa hongpai chiang a eite’n i muh ding kipahman delh in I tai ta hia?

Tua kipahman muthei dingin I tai zaw diam? Ahihkeh, hun tawmchik hiai leitung a I khosak sung kia a kipahman vuak lamen in I tai zaw diam? I deihtel na ei a ki nga hi.

Khovel a kitaitehna a pang peuhmahte tuh mahni’ kithununna khauhtak nuai ah a-om uhi. Bangjiakin, amau te’n lalltkhu sethei muding in atai uhi. Himahleh hiai te sangin Lallukhu sihnung a tangtawn tangtawn a muhding delh in i tai thei gige hi, koi I tel zaw dia?

Tua ahihman in, eite tua kipan in Toupa’ kiangzuan in, kipahman mutheiding in ki langkhe thak ni. Khovel pilna siamnate’ sang in Toupa adia I hih theih bangbang sem in hah pan in pang ni.

Kipak!

– Thangginom Hangshing

Leave a Reply

× Direct Appointment