WEEKLY INSPIRATION

WEEKLY INSPIRATION
June 16, 2021
June 8, 2021
May 19, 2021
May 12, 2021
May 4, 2021
April 27, 2021
April 20, 2021
April 13, 2021
April 6, 2021

KHEMNA

Kuapeuh in mihing i hihna ziak tak un, khemna a puk theimah i hi uh chi’n ngaihdan thoveng tak nei in i om khasek uh a, ngaihzamna khat i nei uhi. A hidi mawng a ngaihtsutna, puaknat luat a neih nawnlouhna in i dim ta uhi. Huchi ahihlai in Pathian…

March 30, 2021
March 23, 2021
March 16, 2021
March 9, 2021
March 2, 2021
February 23, 2021
February 16, 2021
February 9, 2021
February 2, 2021
January 26, 2021
January 19, 2021
× Direct Appointment