“…. Na hotdamna a kipan a kipahna hong tung, honpe nawn inla, na thu man hon kilawpsak in” – Sam 51:12 Sam 51 sung a David ngaihdam ngetna a thupi mahmah hi. A pianni a pan khial ahi chih aki…

reading now

× Direct Appointment