Day: November 13, 2021

November 13, 2021

TOU JESU’ IITNA

Kei kahih leh cancer patient khat kahi a, tulel a treatment latou lel kahi. Ka natna tungtawn a I Tou Jesu hon iitdan kamuhte noute kiang ah hon share loutheilou hi in ka kingaihtuah hi.   Ka natna ovarian cancer ahi a, a huntak in muhkhiak ahi a, aat khiaktheih/operate…

× Direct Appointment